Indien u een klacht heeft over de psychologische behandeling of over de manier waarop er met uzelf wordt omgegaan, dan kunt u dit het best bespreken met praktijkeigenaar Anna Smits.

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop de klacht wordt afgehandeld door Anna Smits, dan bent u te allen tijde vrij een klacht in te dienen bij de klachten- en geschillenregeling van Nederlandse beroepsvereniging Toegepast Psychologie (NBTP) en Nederlands Verbonden voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA) waarmee Psychologiepraktijk Vitallis een dienstverleningsovereenkomst heeft.